Zinkovací lázeň žárové zinkovny

Žárové zinkování probíhá za stálého ohřevu na 448 °C. Jsme též vybaveni moderním zařízením na zachycování a čištění zplodin. Žárové zinkování splňuje normy ČSN EN ISO 1461.

Rozměry vany

Rozměry vany jsou důležitým faktorem pro volbu zinkovny (zákazník musí brát v potaz rozměry svého zboží).

 

ZINKOVACÍ VANA

délka 7 m (12 m*)
šířka 1.28 m
hloubka 2.4 m

* Jsme schopni pozinkovat až do délky 12 m, ale záleží na individuální dohodě a druhu dodaného materiálu.

Pokud bude zboží dosahovat výše uvedených krajních rozměrů je třeba konzultace s našimi pracovníky.