Výstuže

Rohové výstuže

Při použití rohových výztuží se pokuste zajistit, aby výztuž končila blízko příruby základního členu tak, aby zinek mohl odtékat okolo konce výztuže.

Seseknuté rohy

U výztuží I profilů a U profilů se ujistěte, zda jsou rohy výztuží seseknuté, aby byl zinku umožněn odtok.

Zkosené vzpěry

Při použití vnějších vzpěr, např. mezi základnou a vertikálním členem, zajistěte, aby vzpěry byly zkosené tak, aby byl zinku z prostoru za vzpěrou umožněn odtok.

Zkosené rohy

Při použití vnitřní přepážky např. u vyztužení krabice nebo uzavřeného čtyřúhelníkového prostoru jäklu se ujistěte, že jsou dostatečně zkosené rohy. U rozměrnějších jäklů je třeba spolu se zkosenými rohy použít vyztuž s centrálním otvorem. Nikdy nenavrhujte plochu, která by přehradila a uzavřela vnitřní průřez. Při zinkování to může být nebezpečné.

Díry

Při navrhování nebo konstrukcí rohových výztuží nebo podobných konstrukčních dílů dosáhnete při žárovém zinkování lepšího výsledku, pokud vyvrtáte díry v místech, které uvádí obrázek.