Zavěšení dílů

Výtokové a odvětrávací otvory

Výtokové a odvětrávací otvory umístit pokud možno svisle pod zavěšovacími otvory.